Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Temeljne kompetence 2023–2029

Cilj operacije je omogočiti odraslim vključitev v brezplačne izobraževalne programe za razvoj in nadgradnjo njihovih temeljnih kompetenc. Namen projekta je izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost odraslih. Projekt je prednostno namenjen aktivnim odraslim, ki so stari 55 let ali več, odraslim, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Trajanje projekta: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Izobraževalni programi:

 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (splošno osnovno računalniško opismenjevanje)
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (Word, Excel na osnovni in napredni ravni ter uporaba digitalnih tehnologij)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:
  • nemščina in angleščina na ravni A1 in A2
  • slovenščina na vstopni in osnovni ravni
  • programi socialnih in komunikacijskih veščin
  • programi za promocijo zdravja
 • Javno veljavna programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe in Moj korak
 • Programi priprav na izpite

Izobraževalne programe izvajamo za skupino 12-ih udeležencev.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

Partnerji v projektu so:

Kontakt: info@azm-lu.si, 02 234 11 11, 051 356 560

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost