Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Kakovost

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je zavod s tradicijo, saj svoje storitve na trgu ponuja že od leta 1922. Kakovost naših storitev je v skladu z zahtevami, potrebami in pričakovanji udeležencev ter domačimi in mednarodnimi predpisi in standardi na področju izobraževanja. Zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev je naša prednostna naloga.

Naši cilji pri zagotavljanju kakovosti so:

 • usposobljenost zaposlenih za zagotavljanje in razvijanje kakovosti;
 • zadovoljstvo udeležencev z našimi izobraževalnimi in svetovalnimi storitvami;
 • povezovanje izobraževalnih in drugih sorodnih institucij ter aktivno delovanje v ožjem in širšem okolju;
 • ponudba različnih izobraževalnih programov za vse generacije in različne ciljne skupine;
 • prijazen odnos zaposlenih do udeležencev;
 • kakovosten učni in svetovalni proces za vse udeležence;
 • urejeni in sodobno opremljeni učni prostori;
 • podprtost učnih procesov z najnovejšo IKT tehnologijo;
 • uvajanje novosti v izobraževalni proces;
 • ažurna izobraževalna ponudba, ki je prilagojena potrebam posameznikov in trgu dela.

Cilje kakovosti določamo v okviru kratkoročnih in dolgoročnih načrtov podjetja.

Naše poslanstvo je zagotoviti kakovostno izobraževanje odraslih.

Komisija za kakovost AZM-LU

Na pobudo direktorice zavoda je svet zavoda AZM-LU imenoval Komisijo za kakovost za obdobje štirih let (od 8. 3. 2023 do 7. 3. 2027). Komisija za kakovost je sestavljena iz treh redno zaposlenih strokovnih delavk – organizatork izobraževanja AZM-LU, direktorice zavoda in dveh zunanjih članov/-ic. Sestava je naslednja:

 • Irena Urankar, direktorica zavoda in predsednica komisije za kakovost,
 • Mateja Pihlar, predstavnica svetovalne dejavnosti,
 • Klavdija Mirič, predstavnica svetovalne dejavnosti,
 • Tatjana Njivar, predstavnica strokovnih delavcev,
 • Maja Sedevčič, predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev in
 • mag. Jože Brecl, predstavnik delodajalcev oz. drugih partnerjev organizacije.

Komisija se – v ožji ali širši sestavi – sestaja šestkrat letno. Člani/-ice obravnavajo vprašanja kakovosti v najširšem pomenu besede, izvajajo samoevalvacijo in oblikujejo ter skrbijo za uresničevanje Akcijskega načrta za razvoj kakovosti AZM-LU.

O svojem delu komisija poroča vsaj enkrat letno na seji andragoškega zbora in na seji sveta zavoda, poročila o delu pa objavlja tudi na spletnih straneh in v letnem poročilu.

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI

Skrb za kakovost je stalnica dejavnosti Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze. V letu 2023 nam je bila podaljšana pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti za tri leta, se pravi do 31. 3. 2026.

Sicer smo se že v šolskem letu 2004/2005 priključili nacionalnemu projektu Andragoškega centra Slovenije (ACS) Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), saj želimo našim udeležencem, predavateljem in zaposlenim nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo se vključili v projekt POKI. Želimo si, da bi bilo naše delo še kvalitetnejše. Od takrat naprej sistematično skrbimo za kakovost.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost