Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Za razvoj vaše kariere in novih priložnosti

Ste se znašli pred vprašanjem, kako naprej? Iščete nove priložnosti, bi radi nadgradili svoje znanje, napredovali, stopili korak naprej, a ne veste, kje začeti, katera izobraževanja izbrati? Ne skrbite.

Izkušeni svetovalci za vas

V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza deluje Svetovalno središče Maribor, v katerem vam bodo naši izkušeni svetovalci z veseljem prisluhnili, vam svetovali in vas informirali glede možnosti izobraževanja in zagotovo bomo skupaj našli rešitev za vas, za razvoj vaše kariere, da boste lažje izdelali načrt izobraževanja, da se vam bodo lažje odprle nove priložnosti.

Kako vam lahko pomagamo?

 • Pomagamo vam pri analiziranju vaših potreb po izobraževanju in razvoju kariere.
 • Z vami sodelujemo, da boste čim lažje izdelali načrt izobraževanja in načrt za razvoj kariere ter oblikovali svoj portfolio, to je zbirno mapo z življenjepisom, dokazili o morebitnih delovnih izkušnjah, izpopolnjevanju znanja, referencah.
 • Pomagamo vam ovrednotiti vaša že osvojena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Pomagamo vam pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije.
 • Svetujemo vam o možnostih izobraževanja, in sicer tako pri nas kot tudi drugje.

Rezervirajte si svoj termin v našem Svetovalnem središču na telefonski številki 02/ 234 11 34 ali 041/ 372 273 ali elektronskem naslovu svetovanje@azm-lu.si in pomagali vam bomo na vaši poti. Kar pogumno naprej!

Sedež svetovalnega središča Maribor

SEDEŽ SVETOVALNEGA SREDIŠČA MARIBOR:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Maistrova ulica 5
2000 Maribor

Osnovne informacije

Potrebujete nasvet?
Na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi deluje tudi Svetovalno središče Maribor, ki vam zagotavlja prijazno, zaupno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in brezplačno svetovanje kot podporo pri izobraževanju in učenju. S pomočjo tega vam pomagamo pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere ter povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih. Svetovalno središče Maribor deluje v okviru Mreže svetovalnih središč po Sloveniji.

Vabljeni v naše svetovalno središče, kjer so vam vrata zmeraj odprta!

Delovni čas
Svetovalka je dosegljiva na mobilni številki (041 / 372 273) in preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si
Po predhodnem dogovoru je svetovalni pogovor možen tudi preko videokonference.
 
Delovni čas
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00,
 • torek in četrtek od 8.00 do 16.00,
 • sreda od 10.00 do 18.00,
 • petek od 8.00 do 14.00.

Telefon

Direktna telefonska številka: 02 / 234 11 34.

V času uradnih ur smo dosegljivi tudi na mobilni številki: 041 / 372 273.

Svetovanje po elektronski pošti

vprašanja, povezana z izobraževanjem in učenjem lahko naslovite na elektronski naslov svetovanje@azm-lu.si.

Svetovanje na dislokacijah oz. mobilni svetovalni obiski

Naročila za svetovanje na terenu so mogoča na telefonski številki: 041 372 273.

 

 
Spletni vprašalniki za ugotavljanje kompetenc

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi lahko z uporabo spletnih vprašalnikov  ocenite svoje kompetence na različnih področjih.

Na tak način lahko s pomočjo naših svetovalcev ocenite:

 • socialne kompetence v osebnem okolju;
 • socialne kompetence v delovnem okolju;
 • državljansko kompetenco;
 • kompetenco učenja učenja;
 • kompetenco načrtovanja kariere in
 • kompetenco digitalne pismenosti.

Če želite s pomočjo naših svetovalcev pridobiti več informacij o svojih kompetencah na posameznem področju, nam pišite na svetovanje@azm-lu.si. V elektronskem sporočilu sporočite, za oceno katere kompetence se zanimate, in posredovali vam bomo vse, kar potrebujete, za pridobitev informacij o vaših kompetencah. Seveda pa ste vabljeni, da pridete tudi na pogovor v živo, kjer vam bodo naše svetovalke pomagale na vaši izobraževalni poti.

Komu je namenjeno?
Komu je namenjena informativno-svetovalna dejavnost?
 
Različnim ciljnim skupinam odraslih:
 • zaposlenim, ki si želijo pridobiti ali nadgraditi formalno stopnjo izobrazbe ali pa se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela;
 • brezposelnim, ki iščejo znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela;
 • mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicni cilj;
 • starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v programih splošnega neformalnega izobraževanja in
 • odraslim s posebnimi potrebami (invalidom, osebam s težavami v duševnem zdravju ipd.).
Poleg neposrednega svetovalnega dela, se v okviru dejavnosti svetovalnih središč trudimo tudi spremljati in razčlenjevati potrebe različnih ciljnih skupin po informiranju in svetovanju za izobraževanje in učenje.

V skladu s predhodnim dogovorom izvajamo tudi skupinska svetovanja za zaključene skupine. Zainteresiranim lahko ponudimo tudi možnost t. i. mobilnega obiska (na naslovu druge organizacije).

Pri svojem delu se srečujemo z naslednjimi ciljnimi skupinami:

 • brezposelni,
 • osipniki,
 • priseljenci,
 • Romi,
 • starejši odrasli,
 • migranti,
 • invalidi,
 • obsojenci na prestajanju kazni zapora,
 • odrasli s posebnimi potrebami idr.
Storitve informiranja in svetovanja so brezplačne, saj dejavnost financira MIZŠ.
 
 
Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Maribor ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Vrste dejavnosti

Pred vključitvijo v izobraževanje

Pomagamo posamezniku odkrivati poklicne in osebne interese v zvezi z izobraževanjem ter jih napotimo v ustrezne ustanove v lokalnem okolju.

Predstavimo izobraževalne programe, ki ustrezajo posameznikovim poklicnim in osebnim pričakovanjem:

 • vsebino izobraževanja,
 • trajanje izobraževanja,
 • vpisne pogoje,
 • mogoče načine izobraževanja,
 • pogoje za dokončanje izobraževanja,
 • poklicni naziv,
 • vrsto listine ob uspešno končanem izobraževanju,
 • prehodnost;

Predstavimo izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo izobraževalne programe:

 • bistvene podatke o izobraževalni organizaciji (oseba za stike, telefon, uradne ure),
 • kraj izpeljave programa,
 • čas izpeljave,
 • trajanje organiziranega izobraževanja,
 • način izpeljave programa;
Predstavimo možnosti za podporo ob vključitvi v izobraževanje:
 • učna pomoč,
 • možnost za organizirano samoizobraževanje;

Pomagamo pri sestavi individualnega izobraževalnega načrta.

Med izobraževanjem

Pomagamo pri premagovanju učnih težav:

 • spoznavanju različnih tehnik za učinkovitejše učenje,
 • prepoznavanju učnih nagnjenj in stilov,
 • načrtovanju učenja (čas, prostor, viri),
 • seznanjanju z metodami sproščanja in koncentracije,
 • seznanjanju z organiziranimi oblikami učne pomoči in možnostmi inštrukcij.
Seznanjamo z različnimi oblikami pomoči pri reševanju osebnih problemov,

Pomagamo pri sestavi individualnega izobraževalnega načrta in tudi pri sprotnem vrednotenju izobraževanja.
 

Ob koncu izobraževanja

 • pomagamo pri vrednotenju izobraževalne ali učne poti,
 • svetujemo glede možnosti za nadaljnje izobraževanje ali učenje.

 

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Od leta 2017 izvajamo postopke UVNPZ, to je ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Postopki UVNPZ lahko vsebujejo tudi testiranje, pri čemer lahko uporabimo spletne vprašalnike o kompetenci veščin vsakdanjega življenja, kompetenci digitalne pismenosti, kompetenci učenja učenja in tudi kompetence kulturnega izražanja in zavesti. V postopek UVNPZ lahko po potrebi vključimo tudi zunanje strokovnjake. Svetovanec lahko ob zaključku postopka vrednotenja prejme pisno mnenje o kompetencah iz znanja tujih jezikov, znanja slovenskega jezika za tujce, znanja informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. digitalne pismenosti, splošnih opisov neformalnih znanj in spretnosti ter tudi osebno zbirno mapo ali portfolijo.

Baze podatkov

 

 Poleg spletnih iskalnikov s področja izobraževanja, navajamo še nekaj spletnih strani s področja zaposlovanja, spletnega iskanja dela in kadrovskih agencij:
 1.  http://www.ess.gov.si/,
 2. http://www.careerjet.si,
 3. http://www.adecco.si,
 4. https://www.mojedelo.com/zaposlitev.

Baze podatkov AZM-LU 2023

Baze podatkov MO Maribor

Baze podatkov UE Lenart

Baze podatkov UE Pesnica

Baze podatkov UE Ruše

Baze podatkov Občina Kungota

Baze podatkov Občina Selnica ob Dravi

 

 

Poslanstvo
Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

Vizija
Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.
Zadovoljstvo

V ISIO Maribor merimo zadovoljstvo v skupinskih oblikah svetovanja. O rezultatih anketiranja seznanimo tudi naše naročnike, saj menimo, da s tem prispevamo k višji stopnji kakovosti naših storitev in izboljšujemo komunikacijo. Ob zaključku delavnice udeleženci izpolnijo zaključno anketo. 

 

Vrednote
1. dostopnost

Svetovalna središča zagotavljamo odraslim prebivalcem Slovenije dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim. Naše storitve so brezplačne.

Dostopnost zagotavljamo tako, da nudimo svetovalne storitve na različnih lokacijah v regijah, v katerih delujemo, časovno svoje delo organiziramo tako, da so storitve dostopne čim večjemu delu prebivalstva.

Svoje storitve nudimo na načine, ki so prilagojeni posameznim skupinam prebivalcev (zaposlenim, brezposelnim, mladim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim).

Informiranje in svetovanje izvajamo osebno, po telefonu, pisno in po elektronski pošti.

Zavedamo se, da je dostopnost naših storitev močno odvisna tudi od informiranosti prebivalstva, zato smo z raznovrstnimi informacijami o tem kaj delamo in nudimo  nenehno prisotni v okolju.

2. zaupnost

Zaupnost v naših svetovalnih središčih pomeni temeljni odnos dela med svetovalcem in svetovancem. To pomeni, da nam lahko svetovanci brez strahu razkrijejo svoje pomisleke, želje, strahove v zvezi z njihovo izobraževalno potjo. S svojim poslanstvom smo zavezani k zaupnosti pri vseh stikih s svetovanci. Zagotavljamo varstvo vseh osebnih podatkov, ki jih pridobimo od svetovancev.

3. spoštljivost

Vsem svetovalnim središčem ISIO, ki delujemo v Sloveniji, pomeni spoštljivost do svetovancev sprejemanje drugačnosti, individualnosti in posebnosti različnih svetovancev/svetovank.

Spoštljivost do svetovancev izražamo s sprejemanjem in vživljanjem v njihove probleme, okoliščine in občutja, ustvarjamo pogoje za medsebojno zaupanje. Odgovore in informacije posredujemo svetovancem na način, ki jim je najbližji glede na znanje, jezikovno zahtevnost in sposobnost razumevanja.

Pogovor s stranko je zaupen, prav tako ravnanje z vsemi podatki, ki smo si jih pridobili v informativno-svetovalnem procesu.

Spoštujemo odločitve svetovanca o nadaljnjem izobraževanju in/ali učenju, pri čemer pa v postopku svetovanja naredimo vse,da mu pomagamo do zanj najboljše odločitve.

4. usmerjenost k stranki

V svetovalnih središčih smo usmerjeni k posamezniku in njegovemu problemu. Svetovanec je središče svetovalnega procesa, v katerem ga osveščamo in usposabljamo, da lahko s pomočjo različnih informacij odgovorno in samostojno sprejema odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju in v skladu z njimi tudi deluje.

5. objektivnost

V svetovalnih središčih ISIO pri svojem delu zagotavljamo objektivnost. Ta se odraža kot zaveza svetovalca, da pri svetovanju svetovancu vselej nudi čim bolj celovito in za svetovanca primerno informacijo ali nasvet ne glede na morebiten drugačen osebni ali poslovni interes svetovalca. Svetovancem predstavljamo realne možnosti izobraževanja in učenja, izogibamo se nepreverjenim in osebnim interpretacijam.

6. strokovnost

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih pojmujemo svojo strokovnost kot dobro poznavanje potreb različnih skupin svetovancev, svetovalnega procesa, načinov in metod svetovanja, različnih pristopov k posameznikom, sposobnost iskanja učinkovitih rešitev, seveda pa tudi kot dobro poznavanje izobraževanja odraslih. Redno samovrednotenje lastnega dela nam je podlaga za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. Strokovnost krepimo s stalnim izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih informacij ter vlaganjem v osebno rast.

7. kakovost

V svetovalnih središčih nenehno skrbimo za kakovost svojega dela. Zato na načrten in metodološko podprt način spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev nenehno iščemo izboljšave in jih tudi vpeljujemo v svoje delo.

Partnerji v lokalni svetovalni mreži

Razvita informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je pomemben vidik kakovosti pri vodenju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju. Zato je nujno, da se o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo umestitev, razvoj in možnosti za delovanje svetovalnega središča, skupaj dogovorijo partnerji.

Strateški svet ISIO Maribor odloča o strategiji razvoja, položaju in umestitvi informativno-svetovalne dejavnosti. Sestavljajo ga:

 1. Mestna občina Maribor
 2. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor
 3. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
 4. Štajerska gospodarska zbornica Maribor
 5. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravja in Koroške
 6. Mariborska knjižnica Maribor
 7. Zavod RS za šolstvo, Območna enota Maribor
 8. Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova
 9. MISC Infopeka, Pekarna magdalenske mreže
 10. Center za socialno delo Maribor
 11. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (kot nosilec projekta ISIO)
 12. Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
 13. Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

 

Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč.

Ker je eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo v letih 2007-2008 Andragoški center Slovenije in svetovalna središča razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti v takratnem omrežju vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Uvajanje modela je bil del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se je izvajal v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

letu 2009 smo uvajanju modela za presojanje in razvijanje kakovosti v praktično delovanje svetovalnih središč namenili posebno pozornost, v prvi vrsti usposabljanju sodelavcev svetovalnih središč za samoevalvacijo kakovosti svetovalnih središč. Ob tem smo opredelili skupnih sedem vrednotskupno poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče je opredelilo tudi listino kakovosti in izjavo o kakovosti.

Še zlasti nas zanimajo zadovoljstvo odraslih s storitvami svetovalnih središč, vpliv na večjo vključenost odraslih v izobraževanje in učenje ter vpliv na večjo učinkovitost in uspešnostodraslih pri izobraževanju in učenju idr.

Podprojekt Uvajanje modela samoevalvacije kakovosti v svetovalnih središčih je sklop dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije (CVŽU).

Kontaktna oseba: Alenka Sagadin Mlinarič
 
Model kakovosti
Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
•    na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
•    na zagotavljanju kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje,
•    na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij:
1.    potencialni svetovanci (ciljne skupine),
2.    osebje,
3.    viri, oprema, informacijske baze,
4.    svetovalni proces (temeljni proces),
5.    partnerstvo,
6.    informiranje in promocija,
7.    presojanje in razvijanje kakovosti,
8.    rezultati,
9.    učinki,
10.  vodenje, upravljanje in organiziranost.

Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

Listina kakovosti
Listina kakovosti središča je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev.

Je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih naše svetovalno središče sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. V njej so zapisani:

 •        cilji presojanja in razvijanja kakovosti,
 •        načini, s katerimi opredeljujemo svojo kakovost (model, cilji kakovosti, vizija,   poslanstvo, vrednote, standardi, pogovori na strateškem svetu…),
 •        načini, s katerimi presojamo kakovost (računalniška aplikacija, evalvacijski pogovori, anketiranje svetovancev, pogovori na strateškem svetu…),
 •        načini, kako ugotovitve o doseženi kakovosti uporabljamo za razvoj in izboljšanje kakovosti (strokovno spopolnjevanje, dobri zgledi, akcijski načrt…),
 •        pogoji, ki so potrebni, da se listina – sistem kakovosti uresničuje.

 

Preberite si celotno besedilo listine kakovosti.

Izjava o kakovosti
Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se središča zavezujemo, da svetovancem, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
Akcijski načrt

V skladu z Demingovim krogom kakovosti (načrtuj – izpelji – preveri – ustrezno ukrepaj), na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila, rezultatov spremljanja dejavnosti pripravljamo akcijske načrte za razvoj kakovosti. Načrte pripravljamo v skladu z navodili in smernicami ACS.

Akcijski načrt pomeni načrt uvajanja sprememb in ravnanje svetovalnega središča in dela svetovalcev, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali opredeljene cilje informativno-svetovalne dejavnosti.

Akcijski načrt za razvoj kakovosti Svetovalnega središča Maribor.

Pogosta vprašanja in odgovori

Sofinanciranje izobraževanja

Kje lahko najdem informacije o možnostih sofinanciranja izobraževanja?

Vse informacije v zvezi s sofinanciranjem izobraževanja in štipendijami, lahko najde na spletnem portalu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

 

Izobrazba za delo vzgojitelja v vrtcu
Kje najdem odgovor na vprašanje o tem, kakšna izobrazba je potrebna za delo vzgojitelja v vrtcu?

Odgovor boste našli v Pravilniku o izobrazbi vzgojitelja predšolskih otrok na spletni povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474

Izobraževanje za poklicnega gasilca
“Kje v Mariboru poteka izobraževanje za poklicnega gasilca?”

Program usposabljanja za pridobitev naziva gasilec izvaja zgolj Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, ki ima sedež na Igu pri Ljubljani.

Prijava in ponudba na delovno mesto
“Zanima me, ali je kje objavljeno, kakšna je razlika med prijavo in ponudbo na delovno mesto. Moja zaposlitev namreč visi na nitki in bi rad pisal nove ponudbe preden se prijavim v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje.”

Prave informacije boste našli na portalu e-svetovanje zavoda za zaposlovanje.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost