Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Mednarodni izpiti Goethe-Instituta

»Certifikat je dokaz vašega znanja«

Izpitni roki v letu 2023 so:

Izpit Datum Prijava do Opis Cena v EUR

 

Goethe-Zertifikat B2

23. 4. 2024

4. 6. 2024

3. 12. 2024

 

Dva tedna pred razpisanim rokom

 

pisni in

ustni del

 

185,00 €

(1 modul 80,00)

 

Goethe-Zertifikat C1

23. 4. 2024

4. 6. 2024

3. 12. 2024

 

Dva tedna pred razpisanim rokom

 

pisni in

ustni del

 

205,00 €

(1 modul 85,00)

 

Goethe-Zertifikat C2

 

10. 9. 2024

 

Dva tedna pred razpisanim rokom

 

pisni in

ustni del

 

215,00 €

Vse cene vključujejo DDV.

Znanje nemškega jezika – naložba v prihodnost

Slovenci smo od nekdaj cenili znanje tujih jezikov, danes pa se potrebe po učenju jezikov zavedajo tudi govorci “svetovnih jezikov”. Vse mednarodne ustanove, ki se ukvarjajo z vprašanji izobraževanja, opozarjajo, da na pragu tretjega tisočletja jezikovno znanje ni več privilegij, temveč nuja za prav vsakogar, ki želi prispevati k razvoju in napredku sodobnega sveta.

Izpiti Goethe-Instituta

so mednarodno priznani in uveljavljeni. Potrdila o znanju nemškega jezika Goethe-Instituta odpirajo možnosti za zaposlitev tudi na mednarodnem trgu dela in omogočajo vpis na nemške visoke šole in univerze.

Stopnje izpitov Goethe-Instituta ustrezajo stopnjam Skupnega evropskega jezikovnega okvira:

OSNOVNA RABA JEZIKA

A1 Fit in Deutsch 1 (za otroke od 10. leta dalje)

A1 Start Deutsch 1 (od 16. leta)

A2 Fit in Deutsch 2 (za otroke od 10. leta dalje)

A2 Start Deutsch 2 (od 16. leta)

SAMOSTOJNA RABA JEZIKA

Goethe-Zertifikat B1 (mladostniki)

Goethe-Zertifikat B1 (odrasli)

B2 Goethe-Zertifikat B2 (od 16. leta)

B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf (od 18. leta)

KOMPETENTNA RABA JEZIKA

C1 Goethe-Zertifikat C1(od 16. leta)

C1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch (od 18. leta)

Goethe-Zertifikat C2: Größes Deutsches Sprachdiplom

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza ima licenco Goethe – Instituta za izvajanje izpitov nemškega jezika z znakom kakovosti: Goethe-Zertifikat B2Goethe-Zertifikat C1 in Goethe-Zertifikat C2 (ZOP).

Na Izpitnem centru Goethe-Instituta Maribor, ki deluje v okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, lahko kandidati opravljajo tudi druge izpite Goethe-Instituta, vendar se morajo za to predhodno dogovoriti.

Za vse izpite je pogoj dopolnjenih 16 let starotsti.

Za izpit Goethe-Zertifikat B2 je potrebno napredno znanje nemškega jezika. Izpit označuje četrto (B2) od skupno šestih stopenj skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Izpit “Goethe-Zertifikat B2”

Za opravljanje izpita se predpostavlja od 600 do 700 ur pouka nemškega jezika.

Izpit sestavlja:

 • pisni del izpita (trajanje okvirno 190 minut); ki vsebuje naloge bralnega in slušnega razumevanja ter nalogo pisno sporočanje.
 • ustni del izpita (trajanje okvirno 10 do 15 minut); ki vsebuje naloge izražanja na določeno temo (monolog) ter izmenično opisovanje slikovnega gradiva (dialog).

Po opravljenem izpitu

 • razumete vsebino pogovorov o konkretnih in abstraktnih temah ter znate izluščiti za vas pomembne informacije (npr. v radijski oddaji),
 • razumete vrsto različnih kratkih besedil (npr. oglase), pa tudi daljša kompleksna poljudna besedila, komentarje in poročila,
 • se znate pisno jasno in strukturirano izražati o kompleksnih temah ter popraviti napake v pisnih sestavkih drugih oseb,
 • se znate govorno jasno in strukturirano izražati o vsakdanjih temah ter osebnih zanimanjih,
 • se znate aktivno vključiti v pogovor o vam znanih temah ter z utemeljitvami zagovarjati svoja stališča.

Izpitni roki v letu 2023

 • 6. 4. 2023
 • 15. 6. 2023
 • 16. 11. 2023

Prijavite se najkasneje dva tedna pred razpisanim rokom.

Izpit sestavljata pisni in ustni del.

Cena

Cena izpita Goethe-Zertifikat B2 je 175,00 € (en modul je 75 €).

Podrobne informacije o izpitu

najdete na spletni strani Goethe-Institut Ljubljana.

Gradiva z vajami

najdete na tej povezavi: Izpitnega centra Goethe Instituta

Izpit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je zelo visok jezikovni nivo in predstavlja šesto – najvišjo stopnjo C2 po skupnem evropskem jezikovnem okvirju.

Izpit “Goethe-Zertifikat C1”

Za opravljanje izpita se predpostavlja od 800 do 1000 ur pouka nemškega jezika

Izpit sestavlja:

 • pisni del (trajanja okvirno 190 minut); vsebuje naloge bralnega in slušnega razumevanja ter nalogo pisnega sporočanja.
 • ustni del (trajanje okvirno 10 do 15 minut, posamezno ali v paru); vsebuje naloge izražanja mnenja na določeno temo (monolog) ter pogovor o določeni temi in argumentiranje mnenja (dialog)

Po opravljenem izpitu

 • brez večjih težav razumete daljše radijske prispevke, oddaje ter predavanja,
 • razumete vrsto daljših, kompleksnih besedil z zahtevnejšo vsebino, poljudne tekste, komentarje ter poročila,
 • se v daljših sestavkih o kompleksnih vsebinah pisno jasno in strukturirano izražate ter v slogu, primernem za bralca, ki mu je besedilo namenjeno,
 • se ustno spontano in tekoče izražate, znate jasno oblikovati in izraziti svoje mnenje, misli ter stališča.

Izpitni roki v letu 2023

 • 6. 4. 2023
 • 15. 6. 2023
 • 16. 11. 2023

Prijavite se najkasneje dva tedna pred razpisanim rokom.

Izpit sestavljata pisni in ustni del.

Cena

Cena izpita je 195,00 €.

Podrobnejše informacije o izpitu

najdete na spletni strani Goethe-Institut Ljubljana.

Dodatna gradiva in vaje

najdete na tej povezavi: izpitnega centra Goethe Instituta

Izpit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je zelo visok jezikovni nivo in predstavlja šesto – najvišjo stopnjo C2 po skupnem evropskem jezikovnem okvirju.

Izpit “Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom”

Za opravljanje izpita se predpostavlja opravljenih okvirno 1.200 ur pouka nemškega jezika.

Izpit sestavlja:

 • pisni del izpita (trajanje približno 310 minut); vsebuje naloge: razlaga besedila, sposobnost izražanja, slušno razumevanje ter spis.
 • ustni del izpita (trajanje približno 25 minut posamezno); vsebuje naloge: podajanje ključnih informacij iz daljšega besedila (monolog) ter predstavitev vnaprej pripravljenega referata na temo po izbiri in diskusija o predstavljeni temi z izpraševalcem.

Po opravljenem izpitu

 • brez težav razumete vse, kar v nemščini preberete ali slišite,
 • povzamete informacije iz različnih pisnih in ustnih virov, pri tem pa utemeljitve in razlage povezano ponovite,
 • lahko se spontano, tekoče in natančno izražate in tudi pri kompleksnih zadevah oblikujete pomenske nianse.

Izpitni roki v letu 2023

 • 21. 9. 2023

Prijavite se najkasneje dva tedna pred razpisanim rokom.

Izpit sestavljata pisni in ustni del.

Cena

Cena izpita je 205,00 €.

Podrobnejše informacije o izpitu

najdete na spletni strani Goethe-Institut Ljubljana.

Dodatna gradiva in vaje

najdete na tej povezavi: izpitnega centra Goethe Instituta

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost